การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ ๗ (งานวัดละเอียด)