ติดต่อเรา

สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ.ประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2836-3000 ต่อ 4140 4141
โทรสาร 0-2836-3000 ต่อ 4140

แผนที่
คลิก